KNX-visualisatie met Loxone

Introductie

In een eerder artikel toonde ik al hoe je met je Loxone Miniserver een KNX-schakelaar kunt visualiseren. Deze post leert je hoe je dat ook voor je zonwering (met status-terugkoppeling) voor elkaar krijgt.

Hoe ga je te werk?

Per te sturen zonnescherm (of rolluik) zal je in KNX reeds 4 groepsadressen in gebruik hebben:

 1. Een sensor om de huidige positie (percentage) van de zonnewering op te vragen.
 2. Een step-actor om een korte beweging aan de zonnewering te geven of om een lange beweging te kunnen onderbreken.
 3. Een move-actor om een lange beweging te starten.
 4. Een positie-actor om de zonnewering onmiddellijk naar een bepaalde stand (percentage) te bewegen.

In dit voorbeeld gaan we ervan uit dat:

 • we de manuele sturing van de zonnewering van de keuken wensen te visualiseren.
 • de huidige positie opvraagbaar is via groepsadres 1/1/5.
 • het step-commando aan groepsadres 1/0/4 gegeven wordt.
 • we de zonnewering in beweging kunnen zetten via groepsadres 1/0/3.
 • de zonnewering rechtstreeks in positie gebracht wordt via groepsadres 1/0/5.

Configureer de sensor

Configureer KNX Sensor in Loxone Config

Om de huidige positie van een screen in Loxone uit te lezen, dien je een KNX-sensor aan te maken via het menu:
Randapparatuur KNX / EIB sensor

De aangemaakte sensor kan nu ingesteld worden.

 • De Benaming en Beschrijving vul je naar believen in. In ons voorbeeld korten we Zonwering keuken positie af tot
  ZW keuken positie.
 • KNX-EIB adres: Hier komt het groepsadres van het status-object te staan. In ons voorbeeld is dit 1/1/5.
 • Type: Voor een rolluiksturing is dit Dimmen/Positie EIS6 (0-100%)
 • Vink de checkbox bij Visualisatie Gebruiken aan.
 • Kies de juiste Categorie en Ruimte zodat de bediening op de juiste plaatsen in de visualisatie verschijnt.
 • Geen antwoord sturen vink je best aan, zodat Loxone geen onnodige bevestiging over de bus stuurt bij elke status-wijziging.
 • Status opvragen zet ik steeds op 0 zodat de status enkel bij het (her)starten van de Loxone Miniserver opgevraagd wordt. Loxone luistert naar deze sensor en zal wijzigingen van de status automatisch oppikken van zodra de server opgestart is. Als we dit op 0 (nul) zetten, hoeven we dus niet op die eerste wijziging te wachten om over de correcte status te beschikken in de visualisatie.
 • Validatie gebruiken heb ik ook aangevinkt, zodat je kan controleren dat de waarden wel degelijk tussen 0 en 100% liggen.
 • Bij de rubriek Weergave zetten de Eenheid op <v>%, het Invoer type op Schuifbalk en de Stap wijdte op 10. Je kan deze parameter ook verhogen of verlagen om de positie meer of minder nauwkeurig te kunnen bepalen.

Configureer de actoren

In Loxone Config zullen we voor elk van de actoren een KNX-actor moeten aanmaken.
Dit kan eenvoudig via het menu:
Randapparatuur KNX / EIB actor

Nadat je deze actoren hebt aangemaakt, dien je deze in te stellen zoals hieronder beschreven staat.

De step-actor

 • De Benaming houden we best gelijkaardig als de sensor. In ons voorbeeld wordt dit dus ZW keuken step.
 • KNX-EIB adres: In ons voorbeeld is dit 1/0/4. (zie hoger)
 • Type: Jaloezie EIS7
 • Categorie en Ruimte hoeven niet ingevuld te worden, aangezien bij de actor de checkbox Gebruiken bij Visualisatie niet aangevinkt wordt.
Configureer KNX Actor in Loxone Config

De move-actor

 • De Benaming houden we in dezelfde lijn en heb ik hier op ZW keuken move gezet.
 • KNX-EIB adres: 1/0/3 (in ons voorbeeld)
 • Type: Jaloezie EIS7
 • Categorie en Ruimte hoeven niet ingevuld te worden.
Configureer KNX Actor in Loxone Config

De positie-actor

De laatste actor stellen we als volgt in:

 • Benaming: ZW keuken positie (Het kan geen kwaad dat dit dezelfde naam is als de eerder aangemaakte sensor. Het is zelfs goed dat we dezelfde naam gebruiken, aangezien de waarde die door deze actor gezet wordt na positionering van de zonwering door de sensor weergegeven zal worden.)
 • KNX-EIB adres: In ons voorbeeld is dit 1/0/5.
 • Type: Dimmen/Positie EIS6 (0-100%)
 • Categorie en Ruimte hoeven niet ingevuld te worden. In dit voorbeeld heb ik dit echter wel gedaan, zodat je ziet dat dit het bij het gebruiken van Loxone Config duidelijker maakt.
Configureer KNX Actor in Loxone Config

Het KNX-EIB rolluik functieblok

KNX groepsadres voor datum

Nadat we sensor en de actoren hebben ingesteld, dienen we deze nog met elkaar te verbinden.
Ga hiervoor naar het menu:
Programma KNX-EIB KNX-EIB rolluik

De component verschijnt op de pagina aan de rechterkant.
Stel deze als volgt in:

 • Benaming: In dit voorbeeld zijn we de zonwering van de keuken aan het visualiseren. Aangezien we bij de sensor en de actoren afkortingen hebben gebruikt, is het nu handig om de volledige naam in te vullen: Zonnewering keuken.
 • In tegenstelling tot bij de visualisatie van een aan/uit-schakeling, is het hier niet het functieblok dat voor de visualisatie zorgt, maar de sensor (zie hoger). Het werkt ook als je dit functieblok visualiseert i.p.v. de sensor, maar dan wordt er enkel een plus- en een minknop weergegeven. Als je daarvoor kiest, dien je de checkbox bij Visualisatie Gebruiken aan te vinken en de Categorie en Ruimte juist te zetten en mag die checkbox bij de sensor niet aan staan.

De instellingen zijn klaar. Het is tijd om op het digitale Loxone Config papier te tekenen.

 • Sleep de sensor op de pagina en verbind AQ met ingang AI het functieblok.
 • Sleep de move-actor op de pagina en verbind deze met de uitgang AQl van de KNX-EIB rolluik.
 • Sleep de step-actor op de pagina en verbind deze met de uitgang AQs van de KNX-EIB rolluik.
 • Sleep de positie-actor op de pagina en verbind deze met de uitgang AQ van de KNX-EIB rolluik.
Het resultaat van de visualisatie

Vervolgens sla je bovenstaande configuratie op in de miniserver en het resultaat valt te bewonderen in de Loxone webinterface of via hun applicaties.

Een uitbreiding van bovenstaand voorbeeld kan er als volgt uit zien. Merk op hoe je met één klik op de op- en neerpijl naast de naam de schuifbalk kan vergroten om de zonwering nauwkeuriger te kunnen bedienen. Dit is ook afhankelijk van de parameter Stap wijdte die je bij de sensor hebt ingesteld.

Het resultaat van de visualisatie

Opmerking: Bovenstaand artikel, alsook de afbeeldingen zijn gebaseerd op Loxone Config versie 7.4.4.14. Andere versies kunnen afwijken t.o.v. bovenstaande.

Commentaar verzorgd door Disqus