Geef uw installatie in handen van een specialist. Laat geknutsel en noodoplossingen voor wat ze zijn, want uw veiligheid staat op het spel. (Vraag een offerte aan)

Definitie

Een elektrische installatie is het bij elkaar horende geheel van elektrische apparaten, aansluitingen en verbindingen, die zich kunnen bevinden in gebouwen, voertuigen, schepen, vliegtuigen, etc.

Wikipedia

Deze pagina richt zich tot elektrische installaties in gebouwen.

AREI

Het AREI is het reglement waar alle elektrische installaties aan moeten voldoen.
Het zijn genoeg regels en richtlijnen om een dik boek te vullen. Indien je van plan bent om zelf aan de slag te gaan, dien je deze regels te kennen en te respecteren, want als je klaar bent, moet je installatie gekeurd worden door een erkend controleorganisme.

AIB-Vinçotte Belgium vzw is in ons land het best gekende dienstverlenende bedrijf op het gebied van keuringen en inspecties voor zowel de particuliere als de industriële markt. Uiteraard zijn er andere keuringsbedrijven die andere prijzen hanteren.

Vinçotte krijgt hier echter een eervolle vermelding omdat ze het AREI samengevat hebben in een brochure die je rechtstreeks van hun website kan downloaden of waarvan je een gedrukt exemplaar kan aanvragen .
De brochure bevat de belangrijkste regels en geeft je een eerste inzicht in de wereld van elektrische binnenhuisinstallaties. Als hetgeen in de brochure vermeld staat als Chinees klinkt, raad ik aan om niet zonder de nodige bijscholing aan een elektrisch zelfbouwavontuur te beginnen.

In deze review bespreken we een elektronische cursus elektriciteit die je hierbij kan helpen.

Commentaar verzorgd door Disqus